Το πρώτο οργανικό λίπασμα από ελιά

Το οργανικό λίπασμα Bio Agro Oliva είναι ένα εδαφοβελτιωτικό υψηλής συγκέντρωσης χουμικών που προσδίδει άριστες ιδιότητες φυτοθρεπτικότητας και λίπανσης στα εδάφη που χρησιμοποιείται. Παράγεται από υπολείμματα παραγωγής ελαιολάδου, δηλαδή από φύλλα ελιάς, ελαιοπυρήνα και υγρά (κατσίγαρος).

Το Bio Agro Oliva έχει σταθερή ποιότητα και σύσταση που ελέγχεται διαρκώς στο εργαστήριο. Η παραγωγή του με τη μέθοδο συγκομποστοποίησης Βλυσίδη εμπλουτίζει το Bio Agro Oliva με ωφέλιμους μικροοργανισμούς για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποτελεσματικότητά του.

Το λίπασμα Bio Agro Oliva δεν περιέχει παθογόνα ή βλαβερά συστατικά, σπόρους ζιζανίων, ζωικά συστατικά ή τύρφη. Το Bio Agro Oliva δεν είναι μόνο πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά.

Επιπλέον, βελτιώνει το έδαφος και την υγεία των φυτών με τους μικροοργανισμούς και τα υψηλά επίπεδα οργανικής ουσίας που διαθέτει. Το λίπασμα Bio Agro Oliva μπορεί να θεωρηθεί και σαν «μαγιά» που ακόμα και σε μικρές δόσεις μπορεί να δίνει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Το Bio Agro Oliva είναι το ιδανικότερο λίπασμα για τη βελτίωση των εξαντλημένων χωραφιών και την εξυγίανση των προβληματικών εδαφών. Έτσι, επιτυγχάνεται τάχιστη ανάκαμψη και απόδοση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Οργανικό λίπασμα με πλεονεκτήματα:

Άριστο προϊόν λίπανσης, το Bio Agro Oliva περιέχει θρεπτικά στοιχεία σε μορφή που είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου διαθέσιμη στα φυτά. Η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά κι έτσι, δεν χάνονται θρεπτικά στοιχεία με έκπλυση ή ακινητοποίηση.

Έχει ισχυρή φυτοπροστατευτική δράση, αφού μειώνει την ανάπτυξη βλαβερών μικροοργανισμών και εντόμων στο έδαφος, και καταστρέφει τις βλαβερές για τον άνθρωπο και τα φυτά ουσίες. Αυτό γίνεται μέσω ωφέλιμων μικροοργανισμών που περιέχονται στα συστατικά του οργανικού λιπάσματος.

Περιβαλλοντικό Όφελος: Τα περισσότερα ελαιοτριβεία ρυπαίνουν το περιβάλλον με τα υπολείμματά τους γιατί αργούν να αποσυντεθούν. Με τη μέθοδο Βλυσίδη τα υπολείμματα αυτά μετατρέπονται σε ένα πολύτιμο υλικό, το οργανικό λίπασμα Bio Agro Oliva.

Το οργανικό λίπασμα Bio Agro Oliva είναι ιδανικό σε:

  • Αμπέλια.
  • Ανθοκομικά-Καλλωπιστικά φυτά.
  • Ελαιόδενδρα.
  • Εσπεριδοειδή.
  • Ετήσιες καλλιέργειες.
  • Θερμοκήπια.
  • Οπωροφόρα.
  • Υπαίθριες καλλιέργειες για επαγγελματική ή ερασιτεχνική χρήση.
  • Φυτά σε γλάστρες.

Τιμή: 17,50€