Δημιουργία Facebook Page (Start-up Package)

-Δημιουργία Facebook Page ή Βελτιστοποίηση υφιστάμενου Facebook Page
-Καταγραφή στόχων που θέλουμε να πετύχουμε δια μέσω του Facebook
-Ανάλυση των ανταγωνιστών
-Δημιουργία στρατηγικής στo Facebook
-Δημιουργία 8 αναρτήσεων
-Δημιουργία & διαχείριση μιας διαφημιστικής καμπάνιας (διάρκεια 1 μήνας)
* Μετά την απόκτηση του πακέτου το αρμόδιο τμήμα της verdeera θα επικοινωνήσει με τον κάτοχο του πακέτου εντός 24h.

Το διαφημιστικό Budget δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο.