Τι είναι το Esavro;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • Μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kwh) μέχρι και 25%.
  • Αυξάνει τη ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.
  • Προστατεύει όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές από υπερεντάσεις μεταβατικής τάσης (overvoltage, sugre currents, spikes, transients).
  • Αυξάνει τη διάρκεια ζωής όλων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει και τα κόστη συντήρησης τους.
  • Ανακουφίζει την ηλεκτρική εγκατάσταση από τις Αρμονικές.
  • Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος – PF (προαιρετικό) με αποτέλεσμα τη μείωση της μέγιστης ζήτησης σε kVA (σε κάποιες περιπτώσεις και πέραν του 30%). Ταυτόχρονα αυξάνει τη δυνατότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης – μέγιστης ζήτησης σε kVA, αφού μειώνει την ένταση σε Ampere και τις απώλειες γραμμών.
  • Μπορεί να συνδυαστεί με εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα και να μειώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και 60%.

 

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required