Σύνταγμα της Ελλάδας-Κοινωνική Δημοκρατία-Δικαιοσύνη

Awesome Image

Σύνταγμα της Ελλάδας-Κοινωνική Δημοκρατία-Δικαιοσύνη

•ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ την Υποχρεωτικότητα και τον Διαχωρισμό των Ανθρώπων σε δύο κατηγορίες με ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ. •ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ όσους εργαζόμενους έχουν τεθεί σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ. •ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ όλα τα ΑΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, που επιβλήθηκαν κατά την Ανθρωπιστική Κρίση. • ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ τις ακραίες διατάξεις του ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ Νόμου, θεσπίζουμε τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Α’ Κατοικίας με συμψηφισμό από τα χρήματα, που ο δανειολήπτης κατέβαλλε ως μίσθωμα σε περίπτωση που εντάχθηκε στον πτωχευτικό Νόμο. • Διασφαλίζουμε την Α’ Κατοικία των ευάλωτων οικονομικά Συνανθρώπων μας. • ΘΕΣΠΙΖΟΥΜΕ ΝΟΜΟ, όπου κάθε δανειολήπτης με μη εξυπηρετούμενο δάνειο πλέον των δύο ετών, θα μπορεί να ρυθμίσει όλες τις τραπεζικές οφειλές του, καταβάλλοντας ενδεικτικά έως 20% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός του.

Download Resources

  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download
  • Icon
    Cultural Centers and Event schedule
    pdf (14 mb) Download