Σύνταγμα της Ελλάδας-Κοινωνική Δημοκρατία-Δικαιοσύνη